IZRADA MODELA

Modeli se izrađuju delom u sopstvenoj modelarnici delom kod naših partnera. Dugogodišnje iskustvo garantuje tačnost naših modela. Materijal modela za pojedinačnu i male serije je drvo, a za veće serije aluminijusmki model.Svi modeli su opremljeni sa identifikacionim brojem što služi za kasniju idnetifikaciju odivaka i za sledljivost istih po izdavanju sertifikata o kvalitetu.

TEHNOLOGIJA KALUPOVANJA

Mašinsko kalupovanje

Prvenstveno se primenjuje za maloserijsku proizvodnju manjih odlivaka. Za kalupovanje se koristi bentonitna peščana mešavina. Peščane jezgra se izrađuju po:

- CO2 postupku

- cronik postupkuVeličine forme

FORMA 1:

500x400x100 DF

500x400x125 GF

500x600x100 DF

500x600x125 GF

FORMA 2:

450x350x100 DF

450x350x100 DF

Posle izrade forme i postavljana jezgra gornji i donji kalup se montiraju i postavljaju se tegovi. Proces livenja se dovija na valjkastom transporteru.

Ručno kalupovanje

Proizvodnja većih odlivaka do (250kg) u pojedinačnoj i maloserijskoj proizvodnji se odvija ručno. Kalupovanje se odvija pomoću bentonitne peščane mešavine.

IZRADA JEZGARA

Izrada jezgara cronik postupkom.

LIVENJE

Livenje se izvodi u loncima veličine 100kg, 250kg i 500 kg.

DORADA ODLIVAKA - ČIŠĆENJE

Po livenju odlivaka se pristupa čišćenju. Čišćenje odlivaka se izvodi peskiranjem i sačmarenjem.

POVRŠINSKA ZAŠTITA

Na osnovu zahteva kupaca se odlivci farbaju posle čišćenja sa osnovnom farbom.

MEHANIČKA OBRADA

Po zahtevu je moguća mehanička obrada u sopstvenoj radionici za mehaničku obradu. Zahvaljujući širokoj mreži kooperanata u mogućnosti smo da ponudimo kompletnu obradu po potrebi kupca.