LABORATORIJA ZA MEHANIČKA ISPITAVANJA
LABORATORIJA ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA
LABORATORIJA ZA METALOGRAFIJU

KONTROLA KVALITETAStara Livnica O.S.Č.L. d.o.o. Čoka je uvela sistem kvaliteta ISO 9001. U svojim procedurama je definisala kompletan proces proizvodnje počev od ulaznog materijala, preko procesa proizovdnje do isporuke odlivaka kupcima. Naš cilj je isporuka visokokvalitetnih odlivaka stalno u vremenu.Osnovnu čini kontrola kvaliteta svih faza procesa proizvodnje:

  • Ulazna kontrola
  • Kontrola modela
  • Međufazna kontrola
  • Analiza peščane mešavine
  • Hemijska analiza pomoću spektrometra
  • Metalografska analiza
  • Kontrola zatezne čvrstoće materijala
  • Vizuelna kontrola
  • Dimenziona kontrola